رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
آموزش شهروندی

در این بخش کاریکاتور های آموزش شهروندی با محوریت "تهران، شهر اخلاق" قرار می گیرد، این آثار توسط اهالی محله به سرای محله ارسال شده است شما نیز می توانید آثار خود را برای ما ارسال نمایید. همچنین به صاحبان آثاری که در پایان  هر ماه بیشترین امتیاز را در این قسمت دریافت نموده باشند نیز تقدیر به عمل می آید.

راه های ارتباطی جهت ارسال آثار

تهران شهر اخلاق