رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
بانک ها

ردیف

نام بانک

تلفن

آدرس

1

ملت

22963211

میدان هروی خیابان وفامنش نبش مکران شمالی

2

ملی

22947331

میدان هروی خیابان موسوی شرقی

3

سپه

22947763

تپه شمس آباد خیابان استاد حسن بنا روبروی بوستان ارکیده

4

صادرات

22932492

خیابان شعبانلو روبروی کتابخانه لویزان

5

سپه

22935918

خیابان شعبانلو روبروی کتابخانه لویزان

6

ملی

22940908

خیابان شعبانلو روبروی کتابخانه لویزان

7

رفاه

22943959

میدان هروی خیابان موسوی شرقی نرسیده به تپه شمس آباد

8

پارسیان

22961337

میدان هروی خیابان وفامنش نبش کوچه افتخاریان

9

اقتصاد نوین

22967632

میدان هروی خیابان وفامنش نبش خیابان مکران شمالی

10

پاسارگاد

22965036

میدان هروی خیابان وفامنش نرسیده به خیابان مکران شمالی

11

ملت

22939495

خیابان شعبانلو روبروی کتابخانه لویزان

12

تجارت

22936010

خیابان جوانشیر نبش خیابان گلزار

13

صادرات

22960490

میدان هروی خیابان موسوی غربی جنب بوستان هروی

14

سرمایه

22937400

میدان هروی خیابان وفامنش نبش کوچه امید

15

سامان

22959979

ضلع جنوب شرقی میدان حسین آباد

16

انصار

22771384

میدان هروی خیابان گلزار