رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
معرفی سرای محله

سرای محله و به طور کلی مدیریت محله فرآیندی است قانونی و مورد پذیرش و اجماع شهری در جهت کاهش تصدی، برون سپاری، گسترش و نهادینه کردن مشارکت آگاهانه و اثر بخش مردمی و واگذاری فضاها، ابنیه و فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی در سطح محله، با مدیریت محله تحولی ساختاری در جهت تحقق رویکرد محله محوری و گامی ارزنده برای فراهم کردن شرایط لازم برای تغییر رویکرد شهرداری از سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی.

سرای محله مبارک آباد و حسین آباد طبق تعریف فوق از خرداد ماه سال 1390 در ساختمانی دارای چهار طبقه به آدرس میدان هروی ، خیابان شهید موسوی شرقی، بوستان صدف فعالیت خود را آغاز نموده است.

ساختار سرای محله