رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
جشنواره شکوفا

شکوفا(شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات):مخفف مناسبی از دامنه گسترده ای است که از ایده بنیادی شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات الهام گرفته شده است.

مفهومی که در پی شکوفایی ارزش های نهفته در کانون اجتماعی و فرهنگ محله و ارزش های نهفته در ذات محورهای همسایگی است.

مدیریت شهری تهران،از منظرنگاه اهداف و برنامه های مورد تاکید در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی،فرآیند ویژه ای را تعریف نموده است.فرآیندی که افزایش کانون های اجتماعی

و فرهنگی به منظور تقویت سرمایه های اجتماعی و پرورش ظرفیت های فرهنگی محلات افق نگاه آن است.

در فراز این افق ما شاهد تشکیل کانون هایی تحت عنوان کانون های شکوفا هستیم:

 


 
کانون های شکوفا

 

      کانون بازیهای رایانه ای

      کانون رسانه دیجیتال

      کانون برنامه نویسی موبایل

      کانون طراحان گرافیکی

      کانون روباتیک

      کانون توسعه مهارت های رایانه ای

      کانون وبلاگ نویسی