رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
انتخاب موضوع اخبار
Skip Navigation Links.
انتخاب بر حسب زمان انتشار
اخبار
ایمنی درخانه تکانی مسجد حضرت زهرا
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 به نقل سرای محله مبارک آباد وحسین آباد  به منظور افزایش آگاهی شهروندان در راستای یاد گیری اقدامات ایمنی در خانه تکانی کلاس آموزشی توسط خانه دوام وایمنی وبا حضورجمعی  از شهروندان در مسجد حضرت فاطمه الزهرا برگزار  گردید  این کلاس  در تاریخ 94.12.12برگزارشد
کلاس پیشگیری از حوادث چهار شنبه سوری
به گزارش روابط عمومی وبه نقل از سرای محله مبارک آباد وحسین آباد به منظور افزایش میزان آگاهی شهروندان خانه دوام وایمنی سرای محله مبارک آباد وحسین آباد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری  در  تاریخ 94.12.9در سرای محله مبارک آباد وحسین آباد نمود.
مسابقات درون ایستگاهی آقایان
به گزارش روابط عمومی سرای محله، همزمان با مسابقات فصلی در تاریخ 24/12/94 مسابقات درون ایستگاهی آقایان برگزار گردید. لازم به ذکر است فعالیت خانه ورزش در مراسم مذکور چشمگیر بوده است. این برنامه در پارک صدف شامل برگزاری مسابقه درون ایستگاهی بود و بیش از 10 نفر از آقایان اهالی محله در آن شرکت کردند.
کاشت نهال در روز درختکاری ویژه استقبال از بهار 94.12.15
اداره فرهنگی اجتماعی ناحیه 3  اقدام به برگزاری کاشت نهال در روز درختکاری در مدرسه پسرانه صبح امید ویژه  استقبال از بهار 95 درمورخ 94.12.15 نمود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 به نقل از روابط عمومی شهرداری ناحیه 3 به منظور افزایش آگاهی شهروندان در راستای تقویت تعامل دوسویه بین مدیریت شهروندی و شهروندان اقدام به برگزاری کاشت نهال  با حضور شهردار محترم ناحیه مهندس عرب و همچنین آقای مبارکی دبیر ...
ایمنی درخانه تکانی مسجد حضرت زهرا
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 به نقل سرای محله مبارک آباد وحسین آباد  به منظور افزایش آگاهی شهروندان در راستای یاد گیری اقدامات ایمنی در خانه تکانی کلاس آموزشی توسط خانه دوام وایمنی وبا حضورجمعی  از شهروندان در مسجد حضرت فاطمه الزهرا برگزار  گردید  این کلاس  در تاریخ 94.12.12برگزارشد
کلاس پیشگیری از حوادث چهار شنبه سوری
به گزارش روابط عمومی وبه نقل از سرای محله مبارک آباد وحسین آباد به منظور افزایش میزان آگاهی شهروندان خانه دوام وایمنی سرای محله مبارک آباد وحسین آباد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری  در  تاریخ 94.12.9در سرای محله مبارک آباد وحسین آباد نمود.
مسابقات درون ایستگاهی آقایان
به گزارش روابط عمومی سرای محله، همزمان با مسابقات فصلی در تاریخ 24/12/94 مسابقات درون ایستگاهی آقایان برگزار گردید. لازم به ذکر است فعالیت خانه ورزش در مراسم مذکور چشمگیر بوده است. این برنامه در پارک صدف شامل برگزاری مسابقه درون ایستگاهی بود و بیش از 10 نفر از آقایان اهالی محله در آن شرکت کردند.
کاشت نهال در روز درختکاری ویژه استقبال از بهار 94.12.15
اداره فرهنگی اجتماعی ناحیه 3  اقدام به برگزاری کاشت نهال در روز درختکاری در مدرسه پسرانه صبح امید ویژه  استقبال از بهار 95 درمورخ 94.12.15 نمود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 به نقل از روابط عمومی شهرداری ناحیه 3 به منظور افزایش آگاهی شهروندان در راستای تقویت تعامل دوسویه بین مدیریت شهروندی و شهروندان اقدام به برگزاری کاشت نهال  با حضور شهردار محترم ناحیه مهندس عرب و همچنین آقای مبارکی دبیر ...