رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
تاریخچه و اهداف سرای محله

همزمان با اجرا شدن طرح مدیریت محله در تهران و بهره برداری از سراهای محلات تهران در سال 1389 و پس از شکل گیری کارگروه ها و انتخاب مدیر محله مبارک آباد و حسین آباد، شهرداری منطقه 4 بنا به درخواست و پیشنهاد اعضاء شورایاری محله ساختمانی در بوستان صدف که پیش از این معاونت خدمات شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 4 در آن مستقر بود را جهت بهره برداری به عنوان سرای محله مبارک آباد و حسین آباد انتخاب کرد و پس از طی روند اداری و همچنین تجهیز ساختمان مذکور سرانجام سرای محله مبارک آباد و حسین آباد در خرداد ماه سال 1390 به صورت رسمی افتتاح شد.