رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
مقالات مرتبط با محله
مقدمه: محله مبارک آباد و حسین آباد با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود که از چهار جهت توسط بزرگراه ها محصور می باشد و نزدیکی به پارک جنگلی لویزان و همچنین از جهت قدمت و تاریخچه ای که دارد، دارای فرصت ها و تهدیداتی می باشد که در این مقاله به صورت خلاصه این موارد مورد بررسی قرا گرفته اند ...
بافت های فرسوده و مسئله دار محله مبارک آباد و حسین آباد
بافت های فرسوده و مسئله دار ، از مشکلات عمده امروز محله مبارک آباد و حسین آباد است. در این مقاله به بررسی بافت شهری آمیخته با کاربری های صنعتی و کارگاهی و خدمات فنی و همچنین بافت های متأثر از حضور انواع کاربری های ناسازگار شهری را بررسی می کنیم.