رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
صورت جلسات شورای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی محله

شورای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی متشکل از مسئولین و کارشناسان اداره اجتماعی و فرهنگی هر ناحیه از شهرداری منطقه می باشد این شورا که وظیفه تصمیم گیری و نظارت بر روند اجرای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سطح ناحیه و محلات را دارد، به طور متوسط در هر ماه دو جلسه جهت انجام این وظیفه برگزار می کند.

اهالی محترم محله جهت اطلاع از آخرین مصوبات شورای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی می توانند آخرین صورت جلسات این شورا را از این قسمت دریافت نمایند و با مطالعه ی این صورت جلسات می توانند از برنامه های اجرایی و اقدامات برنامه ریزی شده که به عنوان اهداف مسئولین ناحیه و محله در نظر گرفته شده اطلاع پیدا کنند.

 

دریافت صورت جلسه نیمه اول اردیبهشت ماه 92

دریافت صورت جلسه نیمه دوم اردیبهشت ماه 92


دریافت صورت جلسه نیمه اول خرداد ماه 92

دریافت صورت جلسه نیمه دوم خرداد ماه 92


دریافت صورت جلسه نیمه اول تیر ماه 92

دریافت صورت جلسه نیمه دوم تیر ماه 92