رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
همایش آموزش شهروندی اقدامات ایمنی در وقوع وآمادگی در برابر زلزله

همایش آموزش شهروندی اقدامات ایمنی در وقوع وآمادگی در برابر زلزله

ایجاد شده توسط : روابط عمومی سرای محله
در تاریخ: 1394/5/26

image

اداره فرهنگی اجتماعی ناحیه 3  اقدام به برگزاری همایش آموزش شهروندی درسرای محله مبارک آباد وحسین آباد نمود . 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 به نقل از روابط عمومی شهرداری ناحیه 3 به منظور افزایش آگاهی شهروندان در راستای یاد گیری اقدامات ایمنی در وقوع وآمادگی در برابر زلزله که توسط ستاد بحران وخانه دوام وایمنی سرای محله مبارک آباد وحسین آباد وبا حضوربرخی از شهروندان درسرای محله مبارک آباد وحسین آباد نمودکه این همایش در تاریخ 25/5/94 برگزار شد .

print
rating
  نظرات