رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی

ایجاد شده توسط : روابط عمومی سرای محله
در تاریخ: 1395/3/26

image

سرای محله مبارک آباد وحسین آباد خانه خانواده وسبک زندگی (تسنیم)  برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی وبه نقل از سرای محله مبارک آباد وحسین آباد خانه خانواده وسبک زندگی کلاس مهارتهای زندگی  با محوریت طرح آسمان آبی وزمین پاک درمورخ 95/2/19در سرای محله برگزار نمود.

print
rating
  نظرات