رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
کلاس تابلو فرش

کلاس تابلو فرش

ایجاد شده توسط : روابط عمومی سرای محله
در تاریخ: 1395/3/30

image

به گزارش روابط عمومی سرای محله95/3/12کلاس تابلو فرش برگزار گردید..

 این برنامه شامل  زنجیره بافی وگلیمه فرش بودو 5 نفر از اهالی محله در آن شرکت کردند.

 

print
rating
  نظرات